Aktualności - Zapisz się na X Jubiluszowy Półmaraton


Przypominamy, że do 31 marca obowiązuje opłata startowa w wysokości 40,00 zł (decyduje data wpływu środków na konto Organizatora). Po tym terminie opłata do 8 czerwca 2016 r. wynosi 50,00 zł (przelewem) oraz gotówką w dniu zawodów 70,00 zł.

Kobiety, które ukończyły 65 rok życia i mężczyźni powyżej 70 roku są zwolnieni z opłaty. Na ten moment zgłosiło się 105 zawodników. Do półmaratonu już tylko 79 dni.


W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie  obowiązującej  stawce  wynikającej  z  regulaminu),  uczestnik  zobowiązany  jest  do  jak najszybszego  uregulowania  należności.  Jeżeli  kwota zostanie  uregulowana  dopiero  w  dniu zawodów  uczestnik  biegu  będzie  musiał  dopłacić  różnicę  do  kwoty  obowiązującej  w  dniu  11 czerwca 2016 r. – 70 zł. 

Zapisy: http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=43

zobacz również: