Półmaraton - Trasa


Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.polmaraton.kietrz.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

 

Galeria zdjęć


zobacz również: