Półmaraton - Opłaty


Opłaty startowe są możliwe poprzez płatności online w formularzu zapisów, na stronie http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2825 lub na konto Organizatora: 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 z dopiskiem „WPISOWE - PÓŁMARATON” i imię i nazwisko oraz rocznik osoby, której dotyczy wpłata.

Nr konta: 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Odbiorca: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz 

Tytuł wpłaty: WPISOWE - PÓŁMARATON, Imię i Nazwisko, rok urodzenia.

Wysokość opłaty startowej po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie:

 • do 28 lutego 2017 r. przelewem 45,00 PLN;
 • do 31 marca 2017 r. przelewem 50,00 PLN;
 • do 30 kwietnia 2017 r. przelewem 55,00 PLN;
 • do 31 maja 2017 r. przelewem 60,00 PLN;
 • 10 czerwca 2017 r. gotówką 80,00 PLN w biurze zawodów.

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

 1. Kobiety, które ukończyły 65 rok życia i mężczyźni powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty.
 2. Półmaratończycy, którzy brali udział we wszystkich X edycjach biegu (Andrzej WYBRANIEC, Benedykt POSPISZYL, Piotr UCIECHOWSKI, Jacek BAJDA, Andrzej JOŃCZYK) są zwolnieni z opłaty.
 3. 20% zniżki w przypadku grupy minimum 10 osób przy jednorazowej wpłacie za całą drużynę:
 1. Członkowie grupy zapisują się na listę startową indywidualnie;
 2. Koordynator grupy tworzy listę uczestników grupy;
 3. Koordynator grupy przesyła mailem listę grupy na adres: dorota.buch@kietrz.pl;
 4. Koordynator grupy dokonuje zbiorczej opłaty na konto biegu;
 5. Do wcześniej podanej listy przez koordynatora nie można się dopisać indywidualnie;
 6. Członkowie grupy nie muszą należeć do jednego Klubu, Stowarzyszenia lub Grupy Biegowej;
Osoby,  które  chcą  otrzymać  fakturę  VAT  proszone  są o  przekazanie  swoich  danych  do Organizatora do 3 dni od daty wpłaty na adres e-mail ksiegowosc@kietrz.pl.

zobacz również: